• Regulamin

 

1. Informacje ogólne 1. Serwis internetowy sklep.sm-bhp.pl przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorstw, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nabywających towary z przeznaczeniem zawodowym, zwanymi w niniejszym regulaminie jako klienci.

 2. Zakupione towary w naszym serwisie internetowym lub sklepie stacjonarnym wyłączone są z ustawy konsumenckiej, na podstawie art.22.1 K.C : „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”

 3. Podmiotem prowadzącym system zamówień internetowych dostępnym pod adresem www.sklepsmbhp.pl jest ZPHU „SM” Mirosława Starzyczny z siedzibą w Mszanie 44-325 , ul. Wodzisławska 27, NIP: 647-118-65-56, REGON 331017926, rejestracja: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, organ rejestrowy: MINISTER ROZWOJU,  zwany dalej ZPHU „SM”

 4. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu „Klientem”.

 5. „Towar” to wszelki asortyment, który Klient może zamówić za pośrednictwem systemu zamówień internetowych, e-mailem, zamawiając telefonicznie lub dokonując osobiście zakupu w siedzibie ZPHU „SM” .

 6. Dokonując zamówienia Klient oświadcza, iż akceptuje treść regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia, przedpłaty jako podstawowego warunku płatności lub innej formy przyznawanej indywidualnie Klientowi ( w tym otrzymywania powiadomień e-mail o wystawionych dokumentach i zaległościach płatniczych), cennika przesyłek kurierskich, realizacji dostaw, zwrotów towarów, rękojmi i reklamacji oraz zasad konserwacji.

 

2. Składanie zamówień

 

 Formy składania zamówień: 

 1.  Zamówienia składane poprzez system zamówień internetowy znajdujący się pod adresem: www.sklepsmbhp.pl

 2. Warunkiem przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia internetowego jest rejestracja w serwisie www.sklepsmbhp.pl , przejście prawidłowo weryfikacji użytkownika, prawidłowo wypełniony formularz zamówienia. Poprawnie wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres (dane do faktury), telefon i/lub mail, sposób płatności i adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres podany na fakturze. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail umożliwi Działowi Obsługi Klienta szybki kontakt z Klientem, jeśli wystąpi potrzeba dodatkowych ustaleń lub zmiana innych szczegółów zamówienia.

 3. Zamówienia składane telefonicznie w naszym sklepie stacjonarnym w poniedziałek od 7:00 do 18:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.00 do 16.00, w piątki od 7:00 do 14:00 i soboty od 9:00 do 12:00 pod numerami telefonu 32 472 01 70 i 50 70 90 499

 4. Zamówienia składane w formie pisemnej i przesłane na e-mail kontakt@sklepsmbhp.pl

 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

 6. W przypadku wystąpienia chwilowego braku jakiegokolwiek produktu lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizację zamówienia, nasz sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, takie zamówienie traci moc.

 7. Zamówienie, które zostało zrealizowane (towar został wysłany) nie może być anulowane.

 8. Na towary realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny takie jak w dniu realizacji zamówienia.

 9. Klient nie może odwołać zamówienia, które zostało zrealizowane (tzn. towar został wysłany do klienta lub towar został wysłany od producenta do firmy ZPHU „SM” w celu realizacji indywidualnego zamówienia Klienta).

 10. Klient ma możliwość uzyskania korzystnego rabatu w zależności od aktywności zakupów i wysokości obrotów. Szczegółowych informacji udziela obsługa sklepu.

 

3. Warunki dostawy i zapłaty za towar

 

 1. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej (kurierskiej) DPD lub GLS,w zależności od magazynu z którego towar jest wysyłany.

 2. Firmy kurierskie DPD i GLS, działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami. 

 

4. Odbierając towar pamiętaj

 1. Towar dostarczany firmą kurierską jest pakowany folią stretch i oklejony taśmą foliową. W chwili odbioru przesyłki od kuriera i w jego obecności Klient powinien sprawdzić towar pod kątem sposobu zapakowania (uszkodzenia opakowania przesyłki) i przeliczyć zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku w towarze należy z kurierem w momencie odbioru towaru sporządzić Protokół Niezgodności Dostawy i niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu firmę ZPHU”SM. 

 2. W przypadku niesporządzenia takiego protokołu lub spisania go później niż w momencie odbioru towaru, reklamacje nie będą uwzględniane.  

 3. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności kuriera firma ZPHU”SM” nie ponosi odpowiedzialności. 

 

UWAGA

 

 1. Niekompletność dostawy realizowanej przez firmę kurierską, nie wskazującą na naruszenie (bez protokołu niezgodności dostawy spisanego z kurierem) tzn. nienaruszone plomby, klient jest zobowiązany zgłosić EWENTUALNE braki mailem najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu dostawy.  

 2. W przypadku większej zwłoki w czasie reklamacje nie będą uwzględniane. 

 3. W przypadku dostawy środkiem transportu firmy ZPHU”SM” odbiorca kwitując odbiór towaru zrzeka się roszczeń w zakresie niezgodności ilościowych i rodzajowych. 

 4. Odbierając towar z magazynu firmy ZPHU”SM” odbiorca, czy też przedstawiciel firmy spedycyjnej odbierającej towar w imieniu Klienta, zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym. Za rozbieżności powstałe po odbiorze towaru przez Klienta lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu Klienta, firma ZPHU”SM” nie ponosi odpowiedzialności.

 

5. Zwrot towaru

 

 1. W wyjątkowych sytuacjach firma ZPHU”SM” może wyrazić zgodę na zwrot zakupionego towaru do 7 dni od daty otrzymania towaru.  

 2. Odsyłany towar nie może nosić żadnych śladów eksploatacji (stan wysyłkowy), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (również oryginalne opakowanie, które też nie może być uszkodzone). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa nabywca. 

 3. ZPHU”SM” nie przyjmuje zwrotów bez uprzedniego ustalenia i uzgodnienia.

 4. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru i uwzględnieniu zwrotu, zostanie wystawiona faktura korygująca, faktura za usługę logistyczną zwrotu towaru w wysokości 15% wartości netto. Zwrot pieniędzy po potrąceniu o wartość faktury logistycznej za zwrot towaru następuje po otrzymaniu przez ZPHU”SM” podpisanej faktury korygującej na wskazane przez Klienta konto. Koszt dostarczenia przesyłki do Klienta nie jest zwracany. 

 5. Towar, który nosi jakiekolwiek znamiona użytkowania i modyfikacji nie podlega zwrotowi. 

 6. Jakiekolwiek modyfikacje oraz wykonanie zdobienia, nadruku na naszych towarach jest traktowane jako używanie produktu. Klient ma obowiązek sprawdzić towar przed wykonaniem znakowania czy towar jest zgodny z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym. 

 

 6. Reklamacje

 

Reklamacje są rozpatrywane na podstawie rękojmi, na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

 

 Reklamacji nie podlega towar:

 • użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem,

 • w którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne podczas jego eksploatacji (rozdarcia, rozprucia, przetarcia, zmechacenia, wyrwania zapięć itp),

 • dostarczony do ZPHU”SM” w stanie zanieczyszczonym lub wilgotnym,

 • posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji, 

 

 1. Reklamacji obuwia ochronnego nie podlegają:  rozdarcia obuwia, otarcia i przetarcia szwów, otarcia i zadrapania skór, wyszarpnięcia i urwania zapięć, wystąpienia zabrudzeń ( zacieki i plamy), uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji, uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych, uszkodzenia wynikające z niewłaściwego sposobu użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem, użytkowania w warunkach niewłaściwych dla typu danego obuwia, uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy.

 

 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: 

 • dokładne oznaczenie towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk,

 • datę zakupu (dołączyć dowód zakupu),

 • wskazanie wady towaru, 

 • wskazanie terminu ujawnienia się wady, 

 • precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada towaru. 

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać na adres e-mail kontakt@sklepsmbhp.pl

 2. Po sprawdzeniu zgodności informacji ze zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzających zakup zareklamowanego towaru z dokumentem sprzedaży Dział Reklamacji informuje składającego reklamację o sposobie i terminie zwrotu towaru. Reklamowany towar należy przesłać do ZPHU”SM” na własny koszt . Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. 

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zareklamowanego towaru do siedziby firmy.  

 4. Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze i/lub opakowanie jednostkowe oraz w stanie czystości umożliwiającym weryfikację towaru ze zgłoszeniem (czysty, suchy i wywietrzony).  

 5. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego wadliwy towar zostaje wymieniony na pełnowartościowy na koszt naszej firmy, a w przypadku braku jego dostępności zostaje wystawiona faktura korygująca. 

 6. W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji, towar zostaje odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację. 

Zdjęcia produktów umieszczone na Naszej stronie mogą nieznacznie odbiegać wyglądem i kolorem od rzeczywistości. Różnice najczęściej wynikają z innych ustawień monitora. Odcień koloru i różnice nasycenia nie stanowią podstawy do reklamacji.

7. Sprzedaż odzieży produkowanej na zamówienie i znakowanej nadrukiem lub haftem

 

1. ZPHU”SM” jako producent wykonuje usługę uszycia odzieży roboczej wg wzorów i uzgodnionej kolorystyce oraz rozmiarów ściśle wg tabel rozmiarowych. Usługa szycia następuje po potwierdzeniu zamówienia i zapłacie faktury PRO-FORMA. Czas wykonania to ok 14 dni roboczych od dnia wpływu zapłaty na konto.

2. ZPHU”SM” wykonuje usługę znakowania odzieży na wyrobach własnych i powierzonych metodą termotransferu lub haftu. Znakowanie następuje:

 • na towarach powierzonych po uzgodnieniu i akceptacji wizualizacji oraz zapłacie faktury PRO-FORMA. Koszt wysyłki powierzonych towarów pokrywa zleceniodawca.

 • na towarach zamówionych lub zakupionych w serwisie sklepsmbhp.pl po zapłacie faktury PRO-FORMA za towar i znakowanie.

  3. Towary znakowane nie podlegają zwrotowi.8. Informacje końcowe

 

 • Firma ZPHU”SM” zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana regulaminu następuje z chwilą pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej www.sklepsmbhp.pl

 • Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.

 • Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.sklepsmbhp.pl w tym cennik nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 • ZPHU”SM” zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

 • Opisy i zdjęcia dostępne na stronie są własnością Polstar Holding Sp. z o.o. sp.k. Nie mogą być kopiowane i powielane bez zgody właściciela.

 • Niniejszy regulamin dotyczy zarówno Klientów z terytorium Polski jak i również spoza jej obszaru.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie właściwym jest Wydział VI Gospodarczy Sądu Rejonowego w Rybniku.

 

 

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny